Skip to main content
cart icon

Peste 1000 de bunătăți proaspete, alese, aduse de la producători locali

Politica de confidențialitate

 

1. CONSIDERAȚII GENERALE


Prin această politică de confidențialitate EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL, SEDIUL Bucuresti, Sector 2, Str. Lt. Baican Ionescu Nr. 54 (fost 56), Camera 3 CP 021835 vă informează cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și utilizăm (cu alte cuvinte, pe care le prelucrăm și utilizăm) în timpul vizitării de către dvs. a site-ului nostru web. Compania EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL este înregistrată ca oeprator de date personal cu Număr în Registrul General: 11713 din data: 03/06/2020. Datele cu caracter personal se referă la orice informații referitoare la o persoană fizică specifică sau identificabilă, pe care ni le comunicați sau pe care le primim sau colectăm, precum: numele și datele de contact (de ex. adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail), informații privind solicitările dvs. și relația profesională pe care o aveți cu noi, precum și orice participare alături de noi, informații referitoare la ora, scopul și, dacă este cazul, locul în care utilizați site-urile noastre web și alte servicii electronice. Colectăm și utilizăm date cu caracter personal numai în măsura permisă prin lege sau dacă ne-ați acordat consimțământul prealabil în acest sens.

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal din România. Acestea sunt dispoziţiile legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Salariaţii şi împuterniciţii noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile cu privire la protecţia datelor conform normelor legale.

În legătură cu toate solicitările legate de datele Dvs., de protecţia datelor în cadrul societăţii EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL sau orice întrebare sau reclamație pot fi adresate către adresa de email: gdpr@1616.ro.

2. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA, ALE UTILIZATORULUI SITE-ULUI CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Drepturile care pot fi exercitate, in mod individual sau cumulat, de catre dumneavoastra, cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal sunt urmatoarele:

Dreptul de acces – puteti solicita confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre SC EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL. In cazul in care sunt prelucrate puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitare dumneavoastra, SC EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifata in functie de costurile efective suportate de SC EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL.

Dreptul la rectificare – puteti obtine modificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informatii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor(”dreptul de a fi uitat”) – puteti cere stergerea datelor dumneavoastra personale in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala). Astfel puteti obtine din partea SC EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL stergerea respectivelor date.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti obtine din partea SC EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati, sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu doriti stergerea datelor, ci optati pentru restrictionarea acestora). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, datele nu vor mai fi prelucrate.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format structurat si clar, care sa poata fi citit automat, si puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra catre SC EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL, si numai daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate, si are ca obiectiv legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul dumneavoastra.

Dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal– va puteti opune in orice moment prelucrarii sau a crearii de profiluri, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, aceasta prelucrare fiind efectuata pe baza interesului legitim al SC EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL sau in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investita SC EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL SRL.

Dreptul de a va retrage consimtamantul– va puteti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL in orice moment, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modul in care SC EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL prelucreaza datele cu caracter personal. Plangerea va fi depusa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Contact

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus de revocare, informare, ştergere sau corectare a datelor Dvs. vă rugăm să vă adresaţi prin cerere scrisă prin e-mail la gdpr@1616.ro.

3. TIPURI DE DATE ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR SUNT URMĂTOARELE:

2.1. Tipuri de date si scopuri de prelucrare

Principalele date cu caracter personal pe care le prelucram cu privire la utilizatorii Site-ului nostru se referă la:

•           date de identificare (nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, numere de telefon, adresa de e-mail etc.) necesare pentru întocmirea facturilor fiscale persoanelor fizice;

•           date de identificare (nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, numere de telefon, adresa de e-mail etc.) și CUI – necesare pentru întocmirea facturilor fiscale reprezentanților juridice.

•           date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem şi în scopuri statistice. În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex. data şi ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fişierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul şi versiunea browser-ului, sistemul de operare, ) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate şi utilizate exclusiv în scop statistic şi în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătăţirea ofertei.

•           Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și ca atare le vom trata ca atare.

Toate datele personale sunt colectate de catre EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL exclusiv in mod direct de la dumneavoastra si nu de la terti. De exemplu, datele sunt colectate atunci cand dumneavoastra va creati un cont de utilizator, atunci cand va abonati la newsletter-ul nostru sau atunci cand plasati o comanda pe site.

Datele cu caracter personal cu privire la utilizatorii Site-ului vor fi prelucrate in conformitate cu legislația actuală si vor fi utilizate de catre EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL in urmatoarele scopuri:

1.         facturarea produselor;

2.         prelucrarea și expedierea comenzilor de produse;

3.         informarea membrilor cu privire la statusul comenzilor plasate, prin telefon si prin mesaje transmise prin e-mail si SMS;

4.         evaluarea produselor si serviciilor oferite;

5.         marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la produse existente sau noi produse exclusiv ale EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL SRL nu si ale partenerilor sai sau promotii, concursuri sau orice alte actiuni de marketing desfasurate doar de catre EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL, nu si de partenerii sai, numai in masura in care dumneavoastra v-ati exprimat acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului si/sau telefonului in acest scop;

6.        funcționarea site-ului (creare cont)

7.         preluarea si solutionarea de catre EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL a cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate;

8.         realizarea de rapoarte si analize cu privire la activitatea economica a societății noastre, cu scopul de a ajuta in managementul operational;

9.         arhivarea documentelor (facturilor) care se realizeaza cu privire la relatia dintre dumneavoastra si EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL SRL;

10.       solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor plangeri /petitii la care EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL SRL este parte.

De asemenea precizam ca societatea noastră foloseste uneori datele cu caracter personal pentru o serie de scopuri secundare (e.g., audit intern, extern, arhivare, etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale pentru care datele respective au fost initial colectate de catre EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL.

EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL SRL se obliga sa nu faca publice datele cu caracter personal transmise de catre dumneavoastra prin intermediul Site-ului, sa nu le comercializeze, sa nu le dezvaluie catre terte parti, cu exceptia situatiei in care se afla intre partenerii agreati in mod expres ai societății noastre, exemplificând clar: furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de gestiune-economica, furnizorii de servicii de administrare a site-ului, furnizori de servicii de trimitere a newsletter-ului și să menționeze nominal acești parteneri agreați. În acest caz, EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL se va asigura ca partenerul colaborator va indeplini cerintele legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

2.2. Principii de prelucrare

Datele cu caracter personal ale membrilor Site-ului vor fi prelucrate intotdeauna în conformitate cu prevederile legislative actuale, dupa cum impune prezenta politică. Mai exact, prelucrarile efectuate de catre noi se intemeiaza pe urmatoarele principii:

1.         consimtamantul explicit oferit de catre membri, daca ne aflam in cazul in care ne-ati acordat acest consimtamant (in caz de marketing direct: transmiterea unui newsletter),

2.         executarea unui contract la care utilizatorii sunt parte, (prelucrarea si expedierea comenzilor de produse plasate de catre dumneavoastra, furnizarea de servicii suport, notificari) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea membrilor de incheiere a unui contract (prezentarea ofertelor noastre). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numar de telefon.

3.         daca este cazul, o obligatie legala aflata in sarcina SC EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL SRL (obligatii de raportare catre autoritati). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numar de telefon.

4.         obiectivul legitim al EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL legat de administrarea companiei (centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care este operata activitatea economica a societății noastre, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de membri).

2.3. Colaboratori terti

Pentru a putea furniza catre dumneavoastra produsele si serviciile prezentate pe Site, colaboram cu mai multi parteneri terti si transmitem catre acestia datele dumneavoastra personale:

- Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Analytics “ al societăţii Google Inc., tara de resedinta Statele Unite ale Americii. Furnizorii de servicii localizati in state terte pastreaza datele dumneavoastra in conditii de securitate in conformitate cu prevederile Regulamentului. în scop statistic.

- Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de reţele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conţin un plugin de reţea socială browser-ul Dvs. va realiza o conectare directă la serverul operatorului reţelei sociale.

- Societatea utilizeaza serviciile PayU: furnizor de servicii de plata online

Not keeping data: Datele cardului de plata al Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de catre EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL, ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

3D Secure: 3D Secure inseamna o noua abordare globala a autentificarii cumparatorilor si vanzarilor in tranzactii sigure pe Internet. Aceasta masura de siguranta presupune redirectionarea utilizatorului in momentul efectuarii platii pe o pagina securizata unde inregistrarea fiecarui detinator de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

2.4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

2.4.1. Datele de identificare din documentele elaborate cu ocazia furnizării de produse și servicii

•        datele de identificare (nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, numere de telefon, adresa de e-mail etc.) necesare pentru întocmirea facturilor fiscale persoanelor fizice; vor fi păstrate în format electronic și fizic o perioada de 5 ani de la data finalizării comenzii.

•           datele de identificare (nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, numere de telefon, adresa de e-mail etc.) și CUI – necesare pentru întocmirea facturilor fiscale reprezentanților juridice vor fi păstrate în format electronic și fizic o perioada de 5 ani de la data finalizării comenzii..

2.4.2. Datele pentru serviciul newsletter.

La înregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele Dvs. sunt utilizate de EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL în scopuri promoţionale și de marketing. Utilizarea încetează de îndată ce renunţaţi la serviciul newsletter. Puteţi renunţa oricând la serviciul newsletter.

2.4.3 Utilizarea de cookie-uri

Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt salvate de browser-ul Dvs. de internet şi servesc pentru a face pagina noastră de internet per total mai uşor de utilizat, mai eficientă şi mai sigură. Cookie-urile nu cauzează daune computerului Dvs. şi nu conţin viruşi. Puteţi împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului Dvs.
Pagina noastră online conţine cookie-uri. Cookie-urile salvează în special setările alese de Dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic. Vă atragem atenţia asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu puteţi utiliza toate funcţiile paginii noastre de internet.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.
Pentru informații puteți consulta Politica colectare acord cookie sau puteți adresa solicitări, în baza drepturilor persoanelor vizate conform GDPR, Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail gdpr@1616.ro.

3. PUTEŢI MODIFICA ÎN ORICE MOMENT ORICE INFORMAȚIE DEȚINUTĂ DESPRE DVS.

Procesul de modificare sau ștergere a datelor dvs se va realiza online, din contul dvs. Pentru orice problema legata de acest lucru va rugam sa ne contactati la adresa de email: gdpr@1616.ro și responsabilul companiei noastre va soluționa cererea dvs în cel mai scurt timp cu putință.

4. ACTUALIZAREA SAU ȘTERGEREA INFORMAȚIILOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
Aveți anumite drepturi în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal. Puteți să accesați informațiile dvs. cu caracter personal și să confirmați că acestea rămân corecte și să le actualizați sau să alegeți dacă doriți sau nu să primiți materiale de la noi sau de la unii dintre partenerii noștri.

Dacă doriți informații suplimentare cu privire la drepturile dvs. sau doriți să exersați oricare dintre drepturile de mai sus, puteți să ne contactați și prin email, la gdpr@1616.ro. Exercitarea drepturilor Dvs. menţionate mai sus este gratuită. Dacă locuiți sau vă aflați în SEE, aveți dreptul să solicitați:

  • să va oferim acces la orice informații cu privire la identitatea personală pe care le deținem;
  • să împiedicați prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct;
  • să actualizați orice informație identificabilă personal care este invechită sau incorectă;
  • ștergeți toate informațiile identificabile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.;
  • restricționați modul în care procesăm informațiile dvs. personale identificabile;
  • furnizați informațiile dvs. personale de identificare unui terț furnizor de servicii; sau să vă furnizăm o copie a oricărei Informații cu privire la identificarea personală pe care o avem despre dumneavoastră.

Încercăm să răspundem la fiecare e-mail cu promptitudine, acolo unde este posibil, și să oferim răspunsul nostru în termenul stabilit de legislația în vigoare. Rețineți totuși că vor exista informații reziduale care vor rămâne în bazele noastre de date, jurnalele de acces și alte înregistrări care pot conține sau nu informații personale. De asemenea, rețineți că anumite informații identificabile cu caracter personal pot fi scutite de astfel de solicitări în anumite circumstanțe, ceea ce poate include dacă trebuie să continuăm procesarea informațiilor dvs. personale cu scopul de a vă conforma unei obligații legale.

Când ne trimiteți un e-mail cu o cerere, este posibil să vă rugăm să ne furnizați informațiile necesare pentru a vă confirma identitatea.

5. DATELE PERSONALE UTILIZATE DE CĂTRE EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL, pot fi transferate către:

- autorități  publice  centrale,  autorități  publice  locale,  instituții  financiar-bancare,  în vederea îndeplinirii obligațiilor legale;

- persoane împuternicite, cărora le furnizăm datele   necesare   doar   pentru   a   le prelucra în numele nostru şi doar în scopul solicitat. Aceste entități sunt selectate inclusiv dupa garantia ca asigura si îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal;

- autorități si instituții publice din state terțe sau organizații internaționale.

Societatea nu transferă volume mari de date cu caracter personal. Pot exista, însă, situații în care, în mod excepțional, asemenea transferuri vor fi necesare, situații în care trebuie obținută permisiunea prealabilă si expresă de a efectua transferul de date.

6. SECURITATEA DATELOR

Pagina noastră de internet şi celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor Dvs. de către persoane neautorizate precum şi împotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs. Este necesar să trataţi în permanenţă cu confidenţialitate datele Dvs. de acces şi să închideţi fereastra de browser când terminaţi vizitarea paginii noastre de internet. Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteţi identifica transmiterea de date criptate (https) prin afişarea unui simbol de închidere, de ex. afişarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului Dvs.

7. REVIZUIRI ALE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

EXXCLUS SOCIAL MEDIA SRL isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza aceasta Politica  de Confidentialitate, in orice moment. Informatiile suplimentare vor fi incluse intr-un document actualizat.

De aceea, atunci cand accesati site-ul va rugam sa verificati sectiunea dedicata Protectiei datelor cu caracter personal deoarece este posibil sa fi intervenit modificari de la ultima vizita.

In cazul in care aveti intrebari in legatura cu informatiile prezentate pe aceasta pagina va rugam sa ne scrieti la adresa gdpr@1616.ro.

8.  ÎNTREBARI, SUGESTII ȘI RECLAMAȚII?

Aveți întrebări referitoare la protecția datelor, politica de colectare acord cookie-uri sau la pagina noastră de internet? Nicio problemă, vă ajutăm cu plăcere.

gdpr@1616.ro

 

_________________________